Historie umění

 

Monografie

 

Knižní ilustrace rytců Karla a Josefa Rybičků, Ostrava 2016, 140 stran textu a soupis, 248 obrázků, ISBN 978-80-86840-59-8, 430

Mědirytec Karel Rybička (1783-1853) pracoval v dílně významného českého mědirytce a vydavatele Jana Jiřího Balzera, jehož dceru si vzal za manželku. Jeho samostatné práce nejsou příliš časté, ale jeho syn Josef Rybička (1817-1872), tedy vnuk Jana Balzera, vynikl jako zdatný ocelorytec, který ilustroval celou řadu knih, časopisů, alb a též tovaryšských listů. Soupis jejich knižních ilustrací je doplněn úplným obrazovým materiálem.

                        Obr. 56. Karlův Most a Malá strana

                                                               Obr. 56. Karlův Most a Malá strana

 

********************************************************************************************************************************************

Knižní ilustrace bratrů Salzerů: Karla, Jana Nepomuka a Ignáce, Ostrava 2011, 199 stran textu a soupis, 87 obrázků, ISBN 978-80-86840-48-2, 420

Knižní ilustrační tvorba bratrů Salzerů není tak početná jako jejich souputníků, bratrů Jana Jiřího, Matyáše, Řehoře a Františka Balzerů, ale v druhé polovině 18. století ji není možné přehlédnout, zejména pro přínos k tehdy se rozvíjející odborné ilustraci. Mimo soupis ilustrovaných knih a vyobrazení všech ilustrací je též kvantitativně analyzován počet ilustrací a ilustrovaných knih jednotlivými bratry a sledována jejich četnost v závislosti na čase.

                        Obr. 91

                                                                                     Obr. 91

 


Institucím zasíláme knihy na fakturu, soukromníkům na dobírku, k cenám bude připočteno poštovné a balné.

Objednávejte na jan.stefan@marq.cz


Kontakt

MARQ - Jan Štefan
Ostrava
604 947 476, 596 122 092
42040973