M&Š - Sborníky rodin Moláčků a Štefanů a rodů spřízněných

 

MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění, Ostrava 2014, 62 s., ISBN 978-80-86840-56-7, 95

Vzpomínky na Vlastu Štefanovou, roz. Moláčkovou a její dceru RNDr. Marii Marošovou, roz. Štefanovou, na nedožitých 100 let Ing. Josefa Štefana. Dále Sága rodin Moláčků a Petrášů (od Ing. Miloše Moláčka, CSc.) doplněné o situační náčrty a vzpomínky na rodiny spřízněné se stromy těchto rodin podle míst jejich života. Poznámky ke knize Idyla stanice Třešňůvské od Viktora Kamila Jeřábka, která se týká i rodiny Štefanů žijících ve fiktivní Třešňůvce, skutečných Silůvek u Brna, spolu s historickými fotografiemi místního nádraží porovnané se současnými. Několik fotografií z archivu Marty Chloupkové, roz. Chudějové (rodina Moláčků).

 

                                           Výuční list Tomáše Štefana z roku 1898.

                                                       Výuční list Tomáše Štefana z roku 1898.

 

********************************************************************************************************************************************

2 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění, Ostrava 2014, 76 s., ISBN 978-80-86840-57-4,     100

Vzpomínky na své prarodiče Tomáše a Alžbětu Štefanových od Ing. Jany Kovarčíkové, doplněné o fotografie, poznámky ke kalendáři obce Silůvek z roku 2014, popis a rozbor pracovní knížky (Arbeitsbuch) Tomáše Štefana (1880-1956), dále "Nekrologium", úmrtní oznámení z archivu Ing. Jana Štefana, CSc., pak životopis Ing. Josefa Štefana, doplněný fotografiemi, fotografie k článku Sága z prvního dílu, pohlednice Žabovřesk (část Brna) z konce padesátých let a nakonec Poznámky, doplněné rozrodem rodiny Prchalů z Ostravy, příbuzných ostravských Štefanů a Jmenný a místní rejstřík.

 

                                            Otisk pečeti města Silůvky z roku 1898.

                                                         Otisk pečeti města Silůvky z roku 1898.

 

********************************************************************************************************************************************

3 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – panoráma času, Ostrava 2015, 91 s + 2 skládané přílohy, ISBN 978-80-86840-58-1, 148

Setkání rodin na počest Markéty Chudějové (98 let), dále o Chudějích, jejichž předek v 18. století uprchl z Francie přes Polsko do Čech, jeden z jeho potomků si bere vnučku jakési Marie dcery tureckého vojáka – dnes  Německu. Pak osobní vzpomínky p. Jindřicha Jančara (dědeček rodiny Marošů) o poválečném plebiscitu na Těšínsku, též polské a německé okupaci 1939-1945, fotografie z archivu Gríši Pechníka (po přeslici rod Moláčků), dále o tom jak přežila Eva Novotná Beerová německou okupaci, pak o továrně Tylex v Letovicích, kde pracovali na počátku minulého století Tomáš a Alžběta Štefanovi, a též o Tomášově vojenské službě a jejich dalším životě v Brně. Nechybí informace o návštěvě Silůvek a Prštic, odkud Štefanové pochází, dále Brno na starých grafikách a nových fotografiích, poznámky a supplementa, jmenný a věcný rejstřík, nakonec v příloze rodová schémata Končeků a Kovarčíků za Slovenska a zmíněných Chudějů.

 

                        (Kolorovanou rytinu podle F. Gurka vyryl J. Sands.)

                                                   Brno. Kolorovanou rytinu podle F. Gurka vyryl J. Sands.

 

********************************************************************************************************************************************

 4 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – dokumenty a panoráma času, Ostrava 2016,    46 s + 3 skládané přílohy, ISBN 978-80-86840-62-8, 130

Setkání rodin k 99. narozeninám Grety Chudějové, roz. Moláčkové, rodové schéma Marošů a Bubeníků, osobní vzpomínky již vzpomenutého Jindřicha Jančara na vznik světoznámé továrny na zinkové barvy v Petřvaldě tehdy v Rakousko-uhersku a její zánik za první republiky, dále fotografie Moláčků z jejich archivu, pak o brněnských Štefanech, též pocházejících ze Silůvek a okolí. V příloze jsou rodová schémata brněnských a ostravských Štefanů a Srovnalů (původem z Hané a z Kozlovic u Hukvald), jmenný a místní rejstřík.

 Martin a Filip Štefanovi v Technisches Museum in Wien u dílny, která vypadala jako dílna jejich prapradědečka Františka Moláčka     Místo posledního odpočinku bratrance Ing. Ivana Chuděje (1941-1978) v Saint-Gervais-les Bains u Chamonix-Mont-Blanc.

Martin a Filip Štefanovi v Technisches Museum in Wien              Místo posledního odpočinku bratrance
u dílny, která vypadala jako dílna jejich prapradědečka                     Ing. Ivana Chuděje (1941-1978)
                       Františka Moláčka                                        v Saint-Gervais-les Bains u Chamonix-Mont-Blanc.

 

********************************************************************************************************************************************

5 - MOLÁČKOVÉ & ŠTEFANOVÉ a rodové spříznění – panoráma času, Ostrava 2017, 56 s + 4 skládané přílohy, ISBN 978-80-86840-64-2, 132

Vzpomenutí na paní Gretu (křtěnou Margaretu) Chudějovou, rozenou Moláčkovou, která se dožila stovky let, pak poznámka a vzpomínky na rod Pechníků, původem od Opavy, spolu s vývody tohoto roku, zde rozdělené do dvou tabulek, pak studie k životům Julie, Františka a Vladimíra s řadou fotografií a dokumentů. Ze spřízněné rodiny Weigelů byly zpracovány genealogické vývody některých Moláčků a jejich hlavně jejich po otcovské linii a též vysvětlení co jsou to malokopáči a hrubokopáči. K fotografii náhrobku Jeannette Beerové, která jako málokterá z rodiny spočinula ve svém hrobě v městě, ve kterém žila, v Brně, se váže příloha s potomky Nephtaly Beera, pak méně oblíbené nekrologium a převzatý text o brněnské "šalině", dále staré pohlednice starého Brna a okolí a nakonec jmenný a místní rejstřík; na zadní straně sborníku je erb rodiny Weigelů (květy weigelie) od akademického sochaře Michala Vitanovského.

 Paní Greta Chudějová se svou dcerou Martou Chloupkovou a synovcem Milošem Moláčkem přijíždí na oslavu svých stých narozenin.      Rozloučení s paní Gretou Moláčkovou (20.6. 1916-23.7.2016) v kapli sv. Václava v Brně Žabovřeskách.

Paní Greta Chudějová se svou dcerou M. Chloupkovou              Rozloučení s paní Gretou Chudějovou
    a synovcem M. Moláčkem přijíždí na oslavu svých                               (20.6.1916-23.7.2016)
                                  stých narozenin.                                        v kapli sv. Václava v Brně Žabovřeskách.

  


Institucím zasíláme knihy na fakturu, soukromníkům na dobírku, k cenám bude připočteno poštovné a balné.

Objednávejte na jan.stefan@marq.cz


Kontakt

MARQ - Jan Štefan
Ostrava
604 947 476, 596 122 092
42040973